Δύο χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα περιπτερούχοι έχουν μείνει άνεργοι όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών.

Ελλάδος (Ο.Π.Κ.Ε.) που συμμετείχαν μετά από πρόσκληση του Σωματείου Ενοικιαστών Περιπτέρων Θεσσαλονίκης στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Στη συνέλευση αποφασίστηκε ότι πρέπει:

- οι χονδρέμποροι αντιπρόσωποι να προβούν στην άμεση εφαρμογή του Νόμου 3943/2011 άρθρο 47 και παράγραφος 6.

- Οι Καπνοβιομηχανίες να προβούν σε άμεση ανατίμηση των σημάτων τους στο πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε με το υπουργείο.

- Να υπάρξει ορθολογική κατανομή και αύξηση της αποφορολογημένης τιμής στο 50% για το δίκτυο Περίπτερα Καπνοπωλεία - Αντιπρόσωποι Πρατηριούχοι ώστε να υπάρξει βιωσιμότητα στα περίπτερα. (Με την προϋπόθεση ότι οι συνεργάτες μας πρώτα θα εφαρμόσουν το Νόμο τον 3943/2011).

- Επιτακτική ανάγκη είναι να αγωνιστούμε ώστε να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες βιωσιμότητας για τα περίπτερα - καπνοπωλεία.

- Έγινε ενημέρωση για το θέμα των ενοικίων και με ποιους τρόπους μπορεί να υπάρξει επίλυσης του θέματος αυτού.

- Κάρτες κινητής τηλεφωνίας επιχειρείται διεκδίκηση μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους.

- Υπήρξε αναφορά για την δικαιοδοσία των αδειών μετά την ύπαρξη των Καλλικρατικών Δήμων, των δημοτικών τελών, της ύπαρξης του λαθρεμπορίου, των

υπόλοιπων προϊόντων διακίνησης καθώς και το νομικό πλαίσιο πωλούμενων προϊόντων.

- Για την καπνοαπαγόρευση θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις από κοινού όλων των εμπλεκόμενων κλάδων .

''Όταν ο κλάδος των Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος μαζί με την παραγωγική διαδικασία των Καπνοβιομηχανιών ξεπερνά κατά πολύ τις 150.000 χιλιάδες οικογένειες. Όταν η χώρα μας βρίσκετε σε μια μεγάλη αλλά και βαθειά κρίση, όταν το ένα μετά το άλλο περίπτερο βάζει λουκέτο, όταν επιχείρησης μας βρίσκονται υπερχρεωμένες στο τραπεζικό σύστημα, όταν αρκετές επιχειρήσεις μας βρίσκονται στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όταν τα τεράστια λειτουργικά μας έξοδα τότε χρειάζεται να υπάρξει ενότητα και μεγάλη συσπείρωση προκειμένου να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της καθημερινότητας'' καταλήγει το ψήφισμα.