Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού.

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής:

- Ηλίας Ριτσούδης, οικονομολόγος ως Πρόεδρος

- Νικολέτα Διβάρη-Βαλάκου, Αρχαιολόγος

- Αικατερίνη Βεζανή, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Νικόλαος Μίνως, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

- Σωτήριος Μποζιονέλος, Πολιτικός Μηχανικός

- Κωνσταντίνος Φρισήρας, Μηχανολόγος Μηχανικός

- Ιωάννης Τσακοπιάκος, Υπάλληλος ΥΠΠΟΑ

Ο Κώστας Τασούλας ευχαρίστησε τον απελθόντα Πρόεδρο του Τ.Α.Π.Α. κ. Σούμπαση για το έργο που επιτέλεσε σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.