Συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια του δήμου Ιλίου, που συστάθηκαν με απόφαση του δημάρχου, οι αυτοψίες στις οικίες που έχουν πληγεί από την θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου, προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2α/οικ.2673/29-08-2001(ΦΕΚ1185/Β΄/2001) που αφορά την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω της πλημμύρας και την αποκατάσταση μικροζημιών κατοικίας και οικοσκευής, ο Δήμος Ιλίου χορηγεί τα παρακάτω σύμφωνα με ανακοίνωση:

1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών, ύψους 586,94€ ανά νοικοκυριό (αφορά μόνο την κύρια μόνιμη κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη) για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών.

Επιπρόσθετα, χορηγείται επιπλέον οικονομική ενίσχυση (586,94€) στις παρακάτω κατηγορίες πλημμυροπαθών:

  • ŸΠολύτεκνοι δικαιούχοι πολυτεκνικού επιδόματος από τον ΟΓΑ.
  • Άτομα με Αναπηρία δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014 κ.ά., καθώς και βεβαίωση πυροσβεστικής ή έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι η κατοικία επλήγη από το συγκεκριμένο γεγονός.
 
2. Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση μικροζημιών σε κατοικίες και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται στους πληγέντες για την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Σε περίπτωση που η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη, το ποσό ενίσχυσης θα μειώνεται κατά 25%, γιατί οι ζημιές του κτιρίου αφορούν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Διαφορετικά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη που να δηλώνει ότι το 25% της αποζημίωσης που αφορά επισκευές της οικίας να αποδοθεί στον ενοικιαστή προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή της.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2014, αντίγραφο Ε9, βεβαίωση πυροσβεστικής ή έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι η κατοικία επλήγη από το συγκεκριμένο γεγονός κ.ά.

Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φωτεινή Αβραμοπούλου στο 213 2030010 και την κυρία Γεωργία Πέτρη στο 213 2030140.