Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και αποκατάσταση επικίνδυνων οικοδομών. Στην περίπτωση όμως που η αποκατάσταση των επικίνδυνων κατασκευών δεν γίνεται από τους ιδιοκτήτες (κύριους νομείς ή επικαρπωτές), τότε οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα επικινδυνότητας που παρουσιάζονται σε κοινόχρηστους χώρους για την άρση των όποιων κινδύνων.

Το πλαίσιο αυτό περιγράφεται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή με αφορμή ερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη αναφορικά με τις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης επικίνδυνης κατασκευής που στεγάζει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, το Λιμενικό Ταμείο, το τελωνείο και υπηρεσίες του ΕΟΤ και το οποίο έχει διαπιστωθεί με σοβαρά προβλήματα στα φέροντα στοιχεία του.

Οι βουλευτές, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, επικαλούνται έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης σύμφωνα με το οποίο, μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι:

Πρόκειται για κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1960 και δεν βρέθηκε η στατική μελέτη.

Ολόκληρο το κτίριο λόγω της ηλικίας του, της γειτνίασης του με τη θάλασσα και λόγω έλλειψης συντήρησης των φερόντων στοιχείων του, έχει σοβαρά προβλήματα διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού του με αποτέλεσμα την αποκόλληση των επικαλύψεων των οπλισμών σε πολλά τμήματά του, την αποκάλυψη των οπλισμών και τη μείωση του εμβαδού του σιδήρου οπλισμού του στα τμήματα που έχουν αποκαλυφθεί.

Μεγάλα τμήματα των επιχρισμάτων έχουν αποκολληθεί από τους εξωτερικούς τοίχους και την περιμετρική μαρκίζα του κτιρίου.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν προβλήματα υγρομόνωσης της πλάκας επικάλυψης του κτιρίου.

Οι βουλευτές έχουν επισημάνει ότι η αρμόδια υπηρεσία που συνέταξε το έγγραφο, όριζε χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και ζητούσε άμεσα μέτρα απαγόρευσης της προσέγγισης του κοινού και οχημάτων στα τμήματα του κτιρίου που υπάρχει κίνδυνος πτώσης επιχρισμάτων, μέχρι την επισκευή του κτιρίου.

Προς απάντηση της ερώτησης των βουλευτών, από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου, σημειώνεται πως "σε ότι αφορά τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την άρση του κινδύνου, υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες (οι κύριοι νομείς ή επικαρπωτές) της επικίνδυνης κατασκευής. Στην περίπτωση όμως που αυτοί παραλείπουν τις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται η υποχρέωση των ΟΤΑ να επεμβαίνουν και να εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων επικινδυνότητας που παρουσιάζεται στους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων από την ανεπαρκή συντήρηση των κτιρίων".