Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση του δήμου Πετρούπολης, να απαλλάξει από τα δημοτικά τέλη τους μακροχρόνια ανέργους και να μειώσει κατά 50% τα τέλη για τους νέους επαγγελματίες.

Η απόφαση απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από καμία διάταξη του νόμου για τις ομάδες αυτές.

Σύμφωνα με καταγγελία - ανακοίνωση του δήμου Πετρούπολης, στα μέσα Οκτωβρίου με πρόταση του δημάρχου πάρθηκε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαλλαχθούν πλήρως από τα δημοτικά τέλη οι μακροχρόνια άνεργοι και να μειωθούν κατά 50% τα τέλη στους νέους επαγγελματίες της πόλης για τον πρώτο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος.

Στις 4 Νοεμβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την απόφαση με την αιτιολογία ότι οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι επαγγελματίες, δεν προβλέπονται σε καμία διάταξη νόμου.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Σίμος, o oποίος πρόσκειται στο ΚΚΕ (φωτό) καταγγέλλει «την κυβερνητική πολιτική που υλοποιείται μέσα από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς να επιτρέπουν την οποιαδήποτε ελάφρυνση στις λαϊκές οικογένειες» και δηλώνει ότι θα κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι μας, ασκώντας κάθε μέσο που μας δίνει ο νόμος, προκειμένου να παρθεί πίσω η ακύρωση της απόφασής μας».