Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης του διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού στη θέση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διάρκεια της θητείας που είναι πενταετής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 12 Δεκεμβρίου στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τις υποψηφιότητές τους, ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες της προκήρυξης.