Τον κίνδυνο να πληρώσει η Ελλάδα βαρύ πρόστιμο για την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων επισημαίνουν για άλλη μια φορά στελέχη της ΕΕ.

Σε πολλές παράνομες χωματερές καταλήγουν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα που μολύνουν έδαφος, αέρα και υδροφόρο ορίζοντα.

Δεν υπάρχει στη χώρα μας ειδική μονάδα επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων με αποτέλεσμα τα απόβλητα ή να μεταφέρονται στο εξωτερικό ή καταλήγουν σε παράνομες χωματερές.