Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου στην χιλιομετρική θέση 107+600 της νέας εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών με ολικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων για την κατασκευή του κεφαλόδεσμου του μεσοβάθρου Μ2 για την κατασκευή Άνω Διάβαση. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεχτικοί στο σημείο για την αποφυγή ατυχημάτων.