Νέο «ψαλίδι» 10% στις επικουρικές συντάξεις για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) έρχεται μέσα στο 2015.

Όπως δήλωσε στα «ΝΕΑ», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), Θανάσης Καποτάς, η επερχόμενη μείωση θα είναι της τάξης του 10% (εκτός του 5,2% που έγινε από 17 Ιανουαρίου 2014).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου, το έλλειμμα στο ΕΤΕΑ ανήλθε στα 305 εκατ. ευρώ και για το 2015 αναμένεται να «κλειδώσει» στα 350 εκατ. ευρώ.

Παρά τη χρηματοδότηση του Ταμείου από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) διαφαίνεται μεγάλο έλλειμμα για το επικουρικό.

Το νέο σύστημα

Το ΕΤΕΑ λειτουργεί σύμφωνα με διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση για όσους ασφαλίστηκαν από το 2001 (με ατομικές μερίδες). 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το ίδιο σύστημα θα ισχύει και για τους ασφαλισμένους πριν από το 2001, για τον χρόνο ασφάλισής τους από από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Πλέον το Ταμείο λειτουργεί ως φορέας «καθορισμένων εισφορών» και όχι «παροχών». Δηλαδή ο ασφαλισμένος, ανεξάρτητα από τις εισφορές που έχει δώσει, δεν έχει την παραμικρή εγγύηση για το ύψος της σύνταξής του στο τέλος του εργάσιμου βίου.

Σημειώνεται πως η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που εφαρμόζεται από φέτος φέρνει νέες μειώσεις, καθώς κάθε τρίμηνο οι συντάξεις που αποδίδονται θα επανεξετάζονται βάδει αυτής της ρήτρας.

Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμοστούν μειώσεις και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Οι αλλαγές

Στόχος του Ν. 4052/2012 , όπως ανέφερε ο κ. Καποτάς, δεν είναι μόνο τα αποθεματικά των εντασσόμενων πλεονασματικών Ταμείων αλλά και μια σειρά από αλλαγές:

  • Καταργεί το διανεμητικό σύστημα και καθιερώνει ένα καθαρά κεφαλαιοποιητικό σύστημα με τη δημιουργία ατομικών μερίδων ασφαλισμένων.
  • Καθορίζει το ποσό σύνταξης με δημογραφικά δεδομένα από επίσημους πίνακες θνησιμότητας.
  • Εισάγει το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές.
  • Πρωτοπορεί εισάγοντας την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου.
  • Προβλέπει συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση στις νέες και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές.
  • Επιβάλλει μηδενικό έλλειμμα.

Σε περίπτωση που προκύψει έλλειμμα δεν αποκλείεται η αναπροσαρμογή της σύνταξης κάθε τρίμηνο με πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής – αποκλειόμενης κάθε μεταφοράς πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 έως σήμερα έχουν γίνει τέσσερις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απώλειες από 24 έως 272 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.