Το ποσό των 886.450.613 ευρώ πιστώθηκε σήμερα στους λογαριασμούς 656.736 δικαιούχων γεωργών και κτηνοτρόφων.

Η πληρωμή αποτελεί τη προκαταβολή (50%) της ενιαίας ενίσχυσης για το 2014.

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, οι πληρωμές διενεργήθηκαν ομαλά και με πλήρη διαφάνεια σε όλους τους νομούς ενώ τα ποσά που εισέπραξαν οι δικαιούχοι παραγωγοί αντιστοιχούν στην αξία των δικαιωμάτων που έχουν ενεργοποιήσει για το 2014.