Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση, συγκροτήθηκε, ύστερα από πρόταση του προέδρου του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται από το Ν. 3839/2010, ως εξής:

Πρόεδρος του ΕΙΣΕΠ ορίζεται o αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ Φώτιος Μπολόφης του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σουλτανιά του Αθανασίου, αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ, και μέλη: οι σύμβουλοι του ΑΣΕΠ Ιωάννης Βασιλόπουλος του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτή τον Στέφανο Μετάκο του Γεωργίου, Δημήτριος Γκουλούσης του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Παπαδημητράκη του Αλεξάνδρου, Μαρία Θεοδωράκη-Ρεντούμη του Μελετίου, με αναπληρώτρια τη Θάλεια Φωτεινοπούλου-Κατσιώτη του Αλεξάνδρου, και η βοηθός Συνήγορος για την Ισότητα των Φύλων Σταματίνα Γιαννακούρου του Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καρύδη του Χαριλάου, Βοηθό Συνήγορο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται ότι με τη δημιουργία του ΕΙΣΕΠ, η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρεί να βάλει τέλος στην "αναξιοκρατία" στις προαγωγές του δημοσίου τομέα, να σταματήσει το φαινόμενο των "πελατειακών σχέσεων" και τη χειραγώγηση 25.000 προϊσταμένων "με ευνοιοκρατικά, κομματικά και προσωπικά κριτήρια", όπως είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ο Γιάννης Ραγκούσης.

Με τη λειτουργία του ΕΙΣΕΠ, το οποίο αποτελείται από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, οι επιλογές των προϊσταμένων θα γίνονται με διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια -γραπτός διαγωνισμός και αδιάβλητη συνέντευξη από το ανεξάρτητο ΕΙΣΕΠ.