Μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ενωση και μεγαλύτερη πίεση προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσης των μεγάλων μεταναστευτικών κυμάτων αποφάσισαν να ζητήσουν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή συνάντησή τους για τα θέματα αυτά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Αθήνα.

Οι κκ Χρήστος Παπουτσής, Σβετάνοφ της Βουλγαρίας και Τρεϊνίγκας της Ρουμανίας έστειλαν κοινή επιστολή στον ομόλογό τους υπουργό της Τουρκίας και τον καλούν σε συνεργασία και κοινή συνάντηση στο τριεθνές σημείο των συνόρων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας με θέμα το μεταναστευτικό ζήτημα.

Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να ζητήσουν συμμετοχή και του FRONTEX στον επαναπατρισμό μεταναστών και μια σειρά μέτρων και κοινών δράσεων τόσο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσο και των τριών χωρών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, το άσυλο και την εγκληματικότητα.

Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και ο κ. Χρήστος Παπουτσής εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για να εισέλθουν στη συμφωνία Σένγκεν.