Με επείγουσα επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Ντ. Ρόβλιας, παρέπεμψε για έλεγχο νομιμότητας και για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, δύο αποφάσεις του Επιμελητηρίου Πιερίας, που αφορούν πληρωμές σχετικά με κατάληψη διοδίων.

Η πρώτη απόφαση αφορά πληρωμή ποσού 1.734,30 ευρώ για την εκτύπωση διάφορων εντύπων και πανό για την κατάληψη των διοδίων και η δεύτερη αφορά πληρωμή ποσού 131,99 ευρώ για γεύμα 8 ατόμων την ημέρα της κατάληψης των διοδίων.