Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες διάθεσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. 

Όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη αρχή, η μικρή καθυστέρηση στην ανάρτηση των πινάκων διάθεσης οφείλεται στην αναμενόμενη νέα συγκρότηση του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών.