Κατά δύο χρόνια –και συγκεκριμένα έως τα 67 έτη- παρατείνεται το όριο συνταξιοδότησης των γιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο, σημεία των οποίων δίνει στη δημοσιότητα τα το Βήμα, οι γιατροί του ΕΣΥ θα λαμβάνουν σύνταξη πλέον στα 67 τους, από 65 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο που θακαταθέσει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος εντός της εβδομάδος προβλέπεται η αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων Παίδων της Αθήνας (Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού), καθώς και των δύο μεγάλων Ψυχιατρικών (Δαφνί, Δρομοκαΐτειο), και η μετατροπή τους σε ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ακόμη, σύμφωνα με το Βήμα, αναγνωρίζονται 40 ιατρικές ειδικότητες και τέσσερις ιατρικές εξειδικεύσεις, ενώ για κάθε ιατρική ειδικότητα απαιτείται η ύπαρξη μόνο μίας επιστημονικής εταιρείας.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι συνιστάται μία επιστημονική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, για κάθε ιατρική ειδικότητα. Εάν καταργηθεί κάποια ειδικότητα, καταργείται και η Εταιρεία.

Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι: Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Ακτινολογία- Ιατρική Απεικόνιση, Αλλεργιολογία Κλινική Ανοσολογία, Αναισθησιολογία, Βιοπαθολογία -Εργαστηριακή Ιατρική, Γαστρεντερολογία, Γενική - Οικογενειακή Ιατρική, Δερματολογία - Αφροδισιολογία, Ενδοκρινολογία - Διαβήτης - Μεταβολισμός, Εσωτερική Παθολογία, Ιατρική Γενετική, Ιατρική της Εργασίας, Ιατροδικαστική, Kαρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική-Δημόσια Υγεία, Κυτταρολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Νεφρολογία, Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Ογκολογία, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πλαστική Χειρουργική, Πνευμονολογία - Φυματιολογία, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακα, Χειρουργική Παίδων, Ψυχιατρική, Ωτορινολαρυγγολογία -Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.

Επίσης, ως εξειδικεύσεις αναγνωρίζονται η Εντατικολογία, η Επεμβατική Ακτινολογία, η Κλινική Μικροβιολογία και η Λοιμωξιολογία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος και κατέχουν τίτλο της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας.

Παράλληλα, ειδικευμένοι γιατροί οι οποίοι ολοκληρώνουν την υπηρεσία υπαίθρου (το λεγόμενο αγροτικό) μπορούν να διοριστούν σε κενή οργανική θέση στο Νοσοκομείο όπου υπαγόταν το κέντρο υγείας ή το περιφερειακό ιατρείο στο οποίο υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, οι γιατροί θα διορίζονται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.

Επίσης, έλληνες ειδικευμένοι γιατροί, οι οποίοι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εργαστεί περισσότερα από τρία χρόνια σε Νοσοκομεία του εξωτερικού μπορούν να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ.