Εκστρατεία για το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων, υπάρχουν πολίτες αλλά και φορείς ακόμη που δεν ξέρουν ότι παρέχεται νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη στους ανασφάλιστους και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται καμπάνια ώστε να εκλείψει το κενό ενημέρωσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε προς τα μέλη της επιτροπής ότι υπήρξε μια κεντρική απόφαση της κυβέρνησης που εκφράστηκε με νομοθετική διάταξη και εν συνεχεία με δύο υπουργικές αποφάσεις που υλοποιούν την καθολική πρόσβαση. Όπως σημείωσε αυτό σημαίνει ότι είτε ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, ο πληθυσμός που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι καλυμμένος, τόσο νοσοκομειακά όσο και φαρμακευτικά.

Συγκεκριμένα, οι υπουργικές αποφάσεις αναφέρονται σε ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες, στους νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια, στους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ, στους υπηκόους τρίτων χωρών νόμιμα και μόνιμα διαμένοντας στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, και ταυτόχρονα καλύπτει και τους ασφαλισμένους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι όλοι αυτοί δικαιούνται νοσοκομειακής περιθάλψεως και δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, ένα δηλαδή ευρύτερο σύνολο από αυτό που κάλυπτε μέχρι πρότινος η νομοθεσία για τους άπορους που ευαισθητοποιείτο με την έκδοση του βιβλιάριου απορίας.