Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ανέσεις των ελληνικών νοικοκυριών περιλαμβάνει η απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ που διενεργήθηκε το 2011.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, χωρίς μόνωση είναι το 45,6% των συνολικών κατοικιών της χώρας (2.903.594 κατοικίες), ενώ κάποιο είδος μόνωσης διαθέτουν 3.468.307 κατοικίες (ποσοστό 54,4%). Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2011 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν στις ανέσεις των νοικοκυριών.

Η περιφερειακή ενότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών με κάποιο είδος μόνωσης, είναι η Πιερία με 71,5%, ενώ στην Κάρπαθο εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών χωρίς μόνωση (78,8%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, 3.842.325 στον αριθμό (ποσοστό 92,9%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για το μαγείρεμα, 2.756.083 νοικοκυριά (ποσοστό 66,7%) ότι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους και 2.047.645 νοικοκυριά (ποσοστό 49,5%) ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για ζεστό νερό.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.540 τον αριθμό, από τα οποία τα 1.255.683 (ποσοστό 30,4%) δεν διαθέτουν αυτοκίνητο, τα 1.881.231 (ποσοστό 45,5%) διαθέτουν ένα αυτοκίνητο, τα 839.035 (ποσοστό 20,3%) διαθέτουν δύο αυτοκίνητα και 158.591 νοικοκυριά (ποσοστό 3,8%) διαθέτουν περισσότερα από δύο αυτοκίνητα.

Όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης, από το σύνολο των νοικοκυριών, τα 2.727.304 νοικοκυριά δεν διαθέτουν θέση στάθμευσης (ποσοστό 66%), τα 1.066.490 (ποσοστό 25,8%) διαθέτουν μία θέση, τα 288.186 (ποσοστό 7%) διαθέτουν δύο θέσεις στάθμευσης, ενώ 52.560 νοικοκυριά (ποσοστό 1,3%) διαθέτουν περισσότερες από τρεις θέσεις στάθμευσης.

Το 4,6% των νοικοκυριών που δεν έχουν αυτοκίνητο διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης, ενώ ποσοστό 46,9 % των νοικοκυριών που έχει ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης. Το 53,1% των νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο δεν διαθέτει θέση στάθμευσης.

Από το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, το 51% προωθεί απορρίμματα για ανακύκλωση και το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι 16,8%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης (22,5%) εμφανίζεται στα νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη έχουν μέση ηλικία 20- 29 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό ανακύκλωσης (11,3%) παρατηρείται στα νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη έχουν μέση ηλικία 60- 69 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που προωθούν απορρίμματα για ανακύκλωση παρουσιάζεται στην περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών (ποσοστό 81,1%), ενώ ακολουθούν οι περιφερειακές ενότητες Σύρου και Νότιου Τομέα Αθηνών με ποσοστό 75,3%. Τα χαμηλότερα ποσοστά νοικοκυριών που προωθούν απορρίμματα για ανακύκλωση παρουσιάζονται στις περιφερειακές ενότητες Καρπάθου (ποσοστό 1,5%) και Θάσου (ποσοστό 1,6%).