Την κατάργηση των διακρίσεων με βάση την καταγωγή, που παραμένουν σε ισχύ διάσπαρτες περιπτώσεις στην ελληνική νομοθεσία, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Με αφορμή την πρόσφατη επιβεβαίωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της δυνατότητας εισαγωγής σε στρατιωτικές σχολές Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ελληνική καταγωγή, η ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαγορεύουν κάθε άμεση διάκριση για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εργασία και την απασχόληση γενικώς.

Ήδη από πενταετίας, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη, ως φορέας προώθησης της ίσης μεταχείρισης, μετά από αναφορά Έλληνα δικηγόρου, του οποίου η αίτηση για συμμετοχή σε διαγωνισμό προέδρων Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων είχε απορριφθεί με την αιτιολογία, ότι «έχει μεν την ελληνική ιθαγένεια, πλην όμως οι γονείς του δεν είναι Έλληνες το γένος αλλά Πακιστανοί». 

Ο Συνήγορος επισήμανε, ότι η απαγόρευση κάθε άμεσης διάκρισης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης εσωτερικού δικαίου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστήριξε αρχικά, ότι «ενόψει της φύσεως, της ιδιαίτερης θεσμικής αποστολής και του σκοπού των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί ο κοινός νομοθέτης να κρίνει, ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στρατιωτικού δικαστή μόνο από Έλληνες πολίτες που είναι συγχρόνως και Έλληνες το γένος». Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2010 με αφορμή την έκδοση των ετήσιων προκηρύξεων εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές, το υπουργείο απάλειψε τελικά την προϋπόθεση καταγωγής, επικαλούμενο την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη. Πάντως, όπως σημειώνεται από την ανεξάρτητη Αρχή, μέχρι στιγμής η απάλειψη περιορίζεται στο κείμενο των προκηρύξεων, καθώς οι επίμαχες διατάξεις νόμων ουδέποτε μεταβλήθηκαν.

Μετά την πρόσφατη απόφαση 3317/2014 του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκρινε, ότι ορθώς απαλείφθηκε από τις παραπάνω προκηρύξεις η προϋπόθεση «ελληνικού γένους» ως αντίθετη στη Συνταγματική Αρχή της ισότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί, ότι είναι πλέον απολύτως αναγκαίο, υπό το πρίσμα του κράτους δικαίου, να καταργηθούν από τον νομοθέτη όλες οι περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης µε βάση την καταγωγή.