Η ζωή τους μέχρι τώρα πέρασε από πολλές περιπέτειες λόγω της εξάρτησής τους από τα ναρκωτικά. Τώρα όμως το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα και στόχος τους είναι να φτάσουν στην «Ιθάκη» της ομαλής κοινωνικής τους επανένταξης.

Πρόκειται για τους μαθητές του προγράμματος «Οδυσσέας» που εφαρμόζεται μέσα στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών (το κτίριο του πρωτοποριακού αυτού κέντρου βρίσκεται δίπλα από τις γυναικείες φυλακές).

Η άδεια για τη λειτουργία του (με τη συνεργασία του υπουργείου Παιδείας) χορηγήθηκε από τον ειδικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρίνο Σκανδάμη.

Η διδασκαλία στο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων στον Ελεώνα γίνεται από την καθηγήτρια φιλόλογο κ. Βασιλική Καφρίτσα. Από τους συνολικά 45 κρατούμενους του εν λόγω κέντρου οι 15 είναι αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 14 είναι Αλβανοί και ένας είναι Σομαλός. Ολοι μιλούν σχετικά καλά (σε επίπεδο συνεννόησης) την ελληνική γλώσσα.

Η πρόταση για το πρόγραμμα (που υλοποιείται τέσσερις μέρες την βδομάδα) έτυχε πλήρους αποδοχής και από τους 15 αλλοδαπούς που δέχτηκαν με προθυμία να συμμετάσχουν.

Ο πρώτος κύκλος των μαθημάτων (που βρίσκεται σε εξέλιξη) θα ολοκληρωθεί σε 125 διδακτικές ώρες συνολικά. Ο δεύτερος κύκλος που θα εκταθεί σε 175 ώρες και θα ξεκινήσει στις 2 Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Οδυσσέας» εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια και στις γυναικείες φυλακές του Ελεώνα Θηβών και, επειδή η συμμετοχή ήταν μεγάλη, λειτουργεί και φέτος σε τέσσερα τμήματα με μαθήτριες 60 κρατούμενες.

Ευκολότερη επανένταξη και λιγότερες εντάσεις

Ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Μαρίνος Σκανδάμης, δήλωσε: «Μέσα από τέτοια προγράμματα πολιτισμικής επιμόρφωσης επιτυγχάνεται η κοινωνική επανένταξη των αλλοδαπών κρατουμένων, η οποία πρέπει να γίνεται από τη στιγμή που κάποιος μπει στη φυλακή.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό στοιχείο τη διαπολιτισμική κατανόηση. Και αυτό διότι ο αλλοδαπός που έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα και την ιστορία του πολιτισμού μας εξοικειώνεται γρήγορα με το κοινωνικό περιβάλλον και έτσι αποφεύγονται οι εντάσεις και οι συγκρουσιακές καταστάσεις που οφείλονται σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια».

Το πρόγραμμα
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας με 175 ώρες

Ο κ. Αρης Μαυρογόνατος, φιλόλογος, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης και οργάνωσης του προγράμματος «Οδυσσέας» στον Νόμο Βοιωτίας (το οποίο, εκτός από το κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών, εφαρμόζεται και σε άλλα ΕΠΑΛ, γυμνάσια κ.λπ. της περιοχής με μαθητές αλλοδαπούς).

Και οι 15 αλλοδαποί κρατούμενοι του κέντρου είναι καλοί μαθητές και δεν λείπουν ποτέ από τις παραδόσεις.

Εκτός από την ελληνική ιστορία (από την προϊστορική Ελλάδα μέχρι τα νεότερα χρόνια, που θα τη διδαχθούν μέσα σε 25 ώρες διδασκαλίας συνολικά), στους μαθητές αρέσει ιδιαίτερα η ελληνική μυθολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για τις περιπέτειες του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα.

«Διαβατήριο»

Οποιος μαθητής ολοκληρώσει και τον δεύτερο κύκλο μαθημάτων (των 175 ωρών), τότε θα έχει τη δυνατότητα να δώσει στις εξετάσεις που διενεργούνται από το υπουργείο Παιδείας και να πάρει στη συνέχεια πιστοποιητικό ελληνομάθειας το οποίο είναι απαραίτητο έγγραφο για να διεκδικήσει νόμιμη μακρά διαμονή στη χώρα μας.

Στους 15 μαθητές δόθηκε ειδικό βιβλίο (σε μορφή ντοσιέ με φύλλα) και το οποίο περιλαμβάνει πολλές γνώσεις για την ελληνική γλώσσα (γραμματική, κατανόηση, ανάπτυξη προφορικού λόγου, περίληψη, ασκήσεις κ.λπ.), την ιστορία και τη μυθολογία μας.

«Πιστεύουμε» -μας είπε ο κ. Μαυρογόνατος- «ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην εξάσκηση και στην ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας ώστε να υπάρξει κατ΄ αρχήν η δυνατότητα γόνιμης επικοινωνίας μεταξύ τους μέσα στον χώρο του κέντρου απεξάρτησης των κρατουμένων.

Παράλληλα θεωρούμε ότι, μέσω αυτού, θα ενισχυθεί η τάση για καλύτερη χρήση του ελεύθερου χρόνου τους. Εκτός αυτών οι ίδιοι μπορούν -εφόσον ολοκληρώσουν τα προγράμματα- να συμμετάσχουν στη συνέχεια στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Μέσω του προγράμματος αυτού (που λειτουργεί από τον περασμένο μήνα) δίνεται η δυνατότητα στους μετανάστες.