Απολύθηκε και με τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης ο καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας ο οποίος ζητούσε χρήματα από τους φοιτητές για να περνούν το μάθημά του. 

Ο καθηγητής είχε προσφύγει κατά της απόλυσής του, με το επιχείρημα ότι έχει υποστεί οικονομική καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του.

"Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αντιμετώπισε με τον πρέποντα τρόπο και τηρώντας τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες την προ ετών μεμονωμένη περίπτωση ενός μέλους του ΔΕΠ που είχε τότε προβεί σε πράξεις, τις οποίες έκρινε με τελεσίδικες αποφάσεις της η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σέβεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το ΠΑΜΑΚ" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

"Αποτελεί κανόνα η απόλυτη καταδίκη πράξεων εκτροπής από την ακαδημαϊκή δεοντολογία" προσθέτει το ΠΑΜΑΚ, υπογραμμίζοντας ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση του καθηγητή "αντιμετώπισε με συναίσθηση ευθύνης και τηρώντας, σε όλο το χρονικό διάστημα της δικαστικής διαδρομής της, όλες τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις του για τη διαχείριση παρόμοιων υποθέσεων".