Επιμέλεια: Αναστασία Γαλάνη 

Νέες αλλαγές φαίνεται ότι έρχονται στο Δημόσιο που αφορούν και πάλι στους μισθούς των νεοπροσληφθέντων.  Αν και το αρχικό σχέδιο της τρόικας και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήταν το νέο μισθολόγιο να τεθεί σε ισχύ από το 2015 τελικά σύμφωνα με πληροφορίες οι μισθοί θα «πέσουν» από την αρχή του 2016. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, παρά τα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, στο θέμα της εφαρμογής του νέου μισθολογίου επήλθε συμφωνία. 

Οι δανειστές φέρονται να έκαναν… πίσω σε πρώτη φάση και να έκαναν δεκτές τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς.
Ωστόσο επικυρώθηκε η δοκιμαστική περίοδος διετούς πρόσληψης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στο Δημόσιο, οι οποίοι θα αμείβονται με «δόκιμο μισθό». 

Το πλάνο λέει ότι οι νεοεισερχόμενοι θα λαμβάνουν μισθούς… ιδιωτικού τομέα και αν και όσοι κρίνονται κατάλληλοι για να συνεχίσουν θα προσλαμβάνονται με τις σημερινές αποδοχές Δημοσίου. 

Για όσους όμως θα προτιμήσουν μια θέση του Δημοσίου στην περιφέρεια  θα προβλέπεται επίδομα διαβίωσης, το οποίο θα είναι περίπου 100 ευρώ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μειωμένοι μισθοί στους νεοπροσλαμβανόμενους στο Δημόσιο στα επίπεδα του ιδιωτικού τομέα, αίτημα αρκετά επίμονο από την πλευρά της τρόικας, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως εξής: 

Ο μισθός του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διαμορφώνεται στα 684 από 780 ευρώ (-96), του υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 752 από 858 (-106), ενώ στους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από 1.037 σε 889 ευρώ (-148) και στους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) από 1.092 σε 957 ευρώ (-135). 

Να σημειωθεί ότι για το 2015 οι νέες προσλήψεις θα αφορούν μόνο πτυχιούχους και κυρίως εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές, οι οποίοι και θα «προλάβουν» να πληρωθούν με τους ισχύοντες μισθούς. Πάντως και οι αμοιβές των υπόλοιπων εργαζομένων στο Δημόσιο ούτε και οι βαθμοί και τα μισθολογικά κλιμάκια δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις μειώσεις των εισαγωγικών μισθών, καθώς θα δημιουργηθεί ένας νέος βαθμός (Ζ) για τους νεοεισερχόμενους και θα ισχύει για τα δύο χρόνια της δοκιμαστικής περιόδου μέχρι να αξιολογηθούν ότι είναι ικανοί για μονιμοποίηση. 

Τα στάδια της… μονιμοποίησης 

Μερικές εβδομάδες πριν από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους όλοι οι δόκιμοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε κύκλους εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου στον φορέα στον οποίο έχει διοριστεί είναι η πλήρης και ουσιαστική παρακολούθηση του σεμιναρίου. 

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, η Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα πρόσληψης υπογράφει την απόφαση τοποθέτησης του νέου υπαλλήλου, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά και ποιος από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στην οργανική αυτή μονάδα ορίζεται ως «μέντοράς» του. Ο «μέντορας» έχει ως σκοπό να κατατοπίσει τον υπάλληλο στα νέα του καθήκοντα.
Κάθε τρίμηνο ο «μέντορας» υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού έκθεση με την πρόοδο του νέου υπαλλήλου. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον υπάλληλο και στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας. 

Ο υπάλληλος αξιολογείται για την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου και γίνεται πλήρης και ουσιαστική εισήγηση - τεκμηρίωση προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη μονιμοποίησή του. 

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει επί της ουσίας τον φάκελο του νέου υπαλλήλου και αφού τον καλέσει σε ακρόαση αποφασίζει για τη μονιμοποίησή του ή όχι. Το Συμβούλιο μπορεί να επεκτείνει έως ένα έτος ακόμα τη δοκιμαστική περίοδο αν το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση κατά την οποία κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να μονιμοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση, τότε αυτός αποχωρεί από την υπηρεσία και ο φορέας έχει τη δυνατότητα να καλέσει για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς άλλη διατύπωση, τον επόμενο της σειράς κατάταξης του σχετικού πίνακα πρόσληψης.