Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν με το εορταστικό ωράριο τα εμπορικά καταστήματα.

Επίσης, θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου αλλά και την Κυριακή 21 Δεκεμβμρίου.

Tην Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εργασίας της Κυριακής 21.12.2014, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει για την λειτουργία της Κυριακής 14.12.2014 να δοθεί εκ περιτροπής στο προσωπικό μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων της Αθήνας θα έχει ως εξής.