Τρία προγράμματα για εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων του δημοσίου υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Σε μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Ιωάννης Χρυσουλάκης, επισήμανε ότι στρατηγική επιδίωξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι η επένδυση στα καινοτόμα αυτά προγράμματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.

Για τα προγράμματα που απευθύνονται στους προϊσταμένους διευθύνσεων, είπε ότι δίνεται έμφαση στις δημόσιες πολιτικές, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ενώ αντιστοίχως στα προγράμματα για τους προϊσταμένους τμημάτων έμφαση δίνεται στο νέο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, στα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, στη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και στην επικοινωνία με τον πολίτη.