Τα 595 βήματα προς τη Βουλή χάραξαν οι απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών. 

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.