Αλλαγές στο τοπίο των σιδηροδρόμων, καθιέρωση τέλους υπέρ ΑΜΕΑ στα  αεροδρόμιο, αλλά και στον τρόπο ελέγχου των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. 

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η μεταβίβαση του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού στη ΓΑΙΑΟΣΕ, η ανάθεση των επιδοτούμενων σιδηροδρομικών γραμμών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ με ετήσια αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανάθεση της συντήρησης του τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ για διάστημα 10 ετών, με όρους αγοράς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας και στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

  • H διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,
  • H ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
  • H παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν

Παράλληλα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές έως και το 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από το Δημόσιο, για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50 εκατ. ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ανατίθεται από τη ΡΑΕΜ με διαγωνιστική διαδικασία.

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, αποστολή της οποίας θα είναι η διερεύνηση κάθε σιδηροδρομικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα.

Τέλος υπέρ ΑΜΕΑ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών φέρνει και τέλος υπέρ των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες τους οποίους την διαχείριση έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων. Επίσης, επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit). Τα έσοδα από την επιβολή ενός τέτοιου τέλους θα εξαρτηθούν από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών με την οποία θα καθορίζεται το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους και η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού. 

Έλεγχος κομίστρου των συγκοινωνιών

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων και τον έλεγχο των κομίστρων στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους του ελέγχου των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης αλλά και το ΚΤΕΛ

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους παραβάτες είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο ΟΑΣΑ, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ).

Καταργείται υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα από την επιβολή του και υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου από την επιβολή του προστίμου.