Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών παρέδωσαν στους σύρους μετανάστες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα πληροφοριακό υλικό σε έντυπη μορφή, στα Αραβικά

Οι πρόσφυγες ενημερώθηκαν για ακόμη μια φορά, για τις διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για άσυλο.