Σε συνεργασία προχωρούν ΥΠΕΚΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την προώθηση της έρευνας, των εφαρμογών της και της συμμετοχής νέων μηχανικών σε θέματα του υπουργείου.

Αυτό συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχε, την Παρασκευή, ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης με αντιπροσωπεία του ΕΜΠ με επικεφαλής τον πρύτανη Γιάννη Γκόλια.

Πιθανές δράσεις που συζητήθηκαν και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν είναι:

  • η θεσμοθέτηση βραβείων για φοιτητικές εργασίες,
  • η επιλογή συγκεκριμένων κατευθύνσεων διπλωματικών,
  • η διαβούλευση επί επίκαιρων τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων,
  • η εκπόνηση ειδικών ερευνητικών έργων, και
  • η στήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε πεδία αιχμής αναλόγως και των αναγκών της χώρας.