Παράταση διαβούλευσης για το νομοσχέδιο που αφορά τα απορρίμματα ζητεί Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ αποφάσισε να ζητήσει δίμηνη παράταση της διαβούλευσης από τον υπουργό ΠΕΚΑ και να συγκροτήσει επιτροπή που θα συντάξει εισήγηση στην οποία θα αποκρυσταλλωθούν όλες οι απόψεις των πολιτικών παρατάξεων της ΠΕΔΑ.

Όλες οι παρατάξεις -παρά τις διαφοροποιήσεις τους- συμφώνησαν ότι η διαχείριση απορριμμάτων συνιστά παραδοσιακή ευθύνη των δήμων, «την οποία επιχειρεί να αποστερήσει με το νομοσχέδιο το ΥΠΕΚΑ», προκειμένου, όπως αναφέρουν, να την εκχωρήσει στους ιδιώτες, «κάτι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουν οι αιρετοί».

Όπως είπαν, η ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, θα στερήσει καταρχάς τους δήμους από σημαντικότατους πόρους και θα επιβαρύνει, κατά δεύτερον, με δυσβάστακτα τέλη τους δημότες. 

Οι παρατάξεις ζήτησαν να υπάρξει επιστημονικά τεκμηριωμένη τοποθέτηση της ΠΕΔΑ, στην οποία θα αποτυπώνεται καθαρά μόνο η θέση των δήμων. Το αίτημα για τεκμηριωμένη εισήγηση-πρόταση, στην οποία θα διατυπώνονται οι κοινές αλλά και οι διαφοροποιημένες απόψεις της ΠΕΔΑ, υπήρξε εντέλει κοινό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου προς το προεδρείο της ΠΕΔΑ.