Με ευνοϊκές αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων η κυβέρνηση φέρνει σχέδιο νόμου για τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο,  μειώνονται κατά 10% η εισφορά σε γη και κατά 20% η εισφορά σε χρήμα.Η μείωση της εισφοράς σε χρήμα, όμως, αφορά ακίνητα για τα οποία εκδόθηκαν οι σχετικές πράξεις επιβολής εισφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη επιμήκυνση κατά τρία χρόνια (από έξι σε εννέα χρόνια) των δόσεων της εισφοράς σε χρήμα, καθώς και ηδυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου, ακόμα και αν δεν έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα. Οι δόσεις μετατρέπονται σε 108 μηνιαίες (εννέα χρόνια), από 12 εξαμηνιαίες (έξι χρόνια) που ισχύει σήμερα. Προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης από απαλλοτριωμένα οικόπεδα.

Κατά τις νέες ρυθμίσεις, τα απαλλοτριωμένα ακίνητα θα επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους όταν αυτά παραμένουν αναξιοποίητα για δεκαετίες, επειδή δεν ήταν εφικτό οι δήμοι να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια για τις απαλλοτριώσεις λόγω οικονομικών δυσχερειών ή κωλυσιεργίας.

H εισφορά σε γη θα υπολογίζεται πλέον κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15%. Σήμερα ισχύει ότι για ιδιοκτησία μέχρι 250 τ.μ. το ποσοστό εισφοράς είναι 10% και από 250 – 500 τ.μ. 20%.
Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20% από 30% που ισχύει σήμερα.
Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30% από 40%.
Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40% από 50%.
Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 50% από 60% με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.