Για τρίτη χρονιά οι υποτροφίες Αγγελοπούλου - CGIU, με τις οποίες ενισχύονται πρωτοβουλίες φοιτητών για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και επιχειρηματικότητας, προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον.

Υποβλήθηκαν 227 αιτήσεις/σχέδια δράσεων, και πάλι με σημαντική συμμετοχή από ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας. 

Τα περισσότερα σχέδια (125) αφορούν τους τομείς της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης των ανισοτήτων, 61 σχέδια αφορούν την δημόσια υγεία, ενώ οι προτάσεις που αφορούν τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον ανέρχονται σε 41.