Την Παρασκευή θα δοθεί σε κυκλοφορία η γέφυρα του Στρυμόνα ποταμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Εγνατία οδός».

Εκτός από τη γέφρυα μήκους 500μ, παραδίδεται και το τμήμα από ΧΘ 6+900 έως ΧΘ 7+800 (τμήμα μεταξύ των Α/Κ Στρυμόνα και Α/Κ Προβατά) του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνα.

Επιπρόσθετα, θα δοθεί σε κυκλοφορία ο δεξιός κλάδος του Κάθετου άξονα από ΧΘ 7+800 έως ΧΘ 12+600 με αμφίδρομη κυκλοφορία.