Κατά 50% μειώνονται τα δημοτικά τέλη στην Κόρινθο για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

Τη σχετική απόφαση έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του δήμαρχου Αλέξανδρου Πνευματικού, κατά την τελευταία του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της μείωσης των δημοτικών τελών είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπηροι πολέμου και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Εξάλλου, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε για τον υπόλοιπο πληθυσμό του δήμου να παραμείνουν αμετάβλητες οι τιμές για όλα τα δημοτικά τέλη.