Συνολικά 116 επενδυτικές προτάσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πληρώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι προτάσεις έχουν συνολικό ύψος 3.835.709 ευρώ. Παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή 1.357 δικαιούχων, με το συνολικό ποσό των 13.789.527 ευρώ του προγράμματος «Νέων Αγροτών».

Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν ίσως τη ναυαρχίδα του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πληρωμές 72 εκατ. ευρώ και έως το τέλος του έτους εκτιμάται ότι αυτές θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. Ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 διαθέτει σήμερα πόρους δημόσιας δαπάνης ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αποτελούμενη από περίπου 4 δισ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημαντικά, επίσης, είναι τα κεφάλαια που θα απορροφήσουν τόσο τα «Σχέδια Βελτίωσης» όσο και οι «Νέοι Αγρότες» και από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 466 εκατ. ευρώ και 240 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Συνολικά, οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ανέρχονται σε 4,2 δισ. ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθεί και η εθνική συμμετοχή, προκύπτει δημόσια δαπάνη της τάξης περίπου των 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογισθεί και η ιδιωτική συμμετοχή, θα κινητοποιηθούν συνολικοί πόροι που φτάνουν τα 6 δισ. ευρώ.