Με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται από την 01-01 μέχρι και τις 31-12-2015, η έξοδος και επανείσοδός τους στη χώρα.

Αυτό γίνεται προκειμένου να επισκεφθούν τις πατρίδες τους, εφόσον έχουν αναχωρήσει από την Ελλάδα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και η βεβαίωση κατάθεσης, που έχουν στα χέρια τους είναι σε ισχύ.

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

Οι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

- Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, σε ισχύ.

- Βεβαίωση σε ισχύ ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, οι οποίοι αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.