Συζητήθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου από την έδρα σημείωσε ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι υποχρεωμένο, υπό τις νέες συνθήκες, νομικές και πραγματικές, που είναι εντελώς διαφορετικές από το παρελθόν να χαράξει νέα νομολογία».

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι στην Ελλάδα πρέπει να εφαρμοστεί ο Κώδικας του Συμβουλίου της Ευρώπης που προβλέπει κατώτερη σύνταξη τα 500 ευρώ.

«Γιατί πρέπει να υπάρξει το όριο των 500 ευρώ στις συντάξεις που προβλέπει ο Κώδικας του Συμβουλίου της Ευρώπης;» ρώτησε, στο σημείο αυτό ο κ. Ρίζος και πρόσθεσε:

«Το Σύνταγμά μας διαφοροποιείται από τα πολλά της Ευρώπης, καταγράφοντας συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα. Ενδιαφέρεται το Σύνταγμα για κάτι το συνολικό και ενιαίο. Οι διακρίσεις του νομοθέτη (σσ: κύριες και επικουρικές συντάξεις) δεν έχουν μεγάλη σημασία από άποψη Συντάγματος. Ενδιαφέρει η αξιοπρεπής διαβίωση με συντάξεις κοντά στις εν ενεργεία αποδοχές. Ο συνταξιούχος δεν είναι όπως βλέπουμε στον Τύπο, ατυχήσας ή εξοβελιστέος από την ζωή, έχει συμβάλει στον εθνικό πλούτο με την εργασία του».

Με αφορμή την αναφορά ότι δεν υπάρχουν αναλογιστικές μελέτες για τις μειώσεις των συντάξεων, ο κ. Ρίζος τόνισε:

«Δεν λαμβάνεται υπόψη τι μπορεί να στερείται ο ασφαλισμένος, λείπει το να δούμε πού κατανέμει το κράτος τους πόρους όταν χρηματοδοτεί για παράδειγμα τις Τράπεζες με πολλά εκατομμύρια, αλλά όχι τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».