Την εξέταση του γενικότερου ζητήματος της πρόσβασης των κρατουμένων στην εκπαίδευση, με εξάντληση της ευαισθησίας από την πλευρά της Πολιτείας, προτείνει η Σύγκλητος του ΑΠΘ, με αφορμή την απεργία πείνας του Νίκου Ρωμανού.

«Είναι, προφανώς, ευθύνη της Πολιτείας να λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που κρίνονται, στο πλαίσιο του νόμου, αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Κατά τη θεσμοθέτηση, επιβολή και εφαρμογή αυτών των μέτρων, ωστόσο, σκόπιμο είναι να λαμβάνεται υπόψη, πρωτίστως, ο ρόλος της εκπαίδευσης ως κρίσιμης οδού κοινωνικής επανένταξης στο πλαίσιο ενός σωφρονιστικού συστήματος που δεν επιδιώκει να εκδικείται, αλλά φιλοδοξεί να σωφρονίζει. Στο πλαίσιο αυτό, παράμετροι όπως η ηλικία των κρατουμένων και η διαγωγή τους πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αιτημάτων πρόσβασης στην εκπαίδευση», αναφέρεται στο ψήφισμα.