Πρόστιμο της τάξης των 3.000 ευρώ, επέβαλε σε αγρότισσα από τη Ρόδι, κλιμάκιο ελέγχου Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πωλούσε παντζάρια και καρότα χωρίς να έχει πινακίδα τιμής και… προέλευσης.

Η αγρότισσα που θεώρησε εξοντωτικό στο σχετικό πρόστιμο προσέφυγε στην αρμόδια επιτροπή για διοικητικά πρόστιμα και στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το αποτέλεαμα.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», η αγρότισσα εντοπίστηκε από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε (Κέντρα ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου) στις 29 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Αφάντου του ∆ήµου Ρόδου, να πωλεί προϊόντα χωρίς:

α) Να μην έχει τοποθετήσει πινακίδες (έλλειψη) σε δύο προϊόντα, παντζάρια, καρότα (τιµή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης) και
β) να τηρεί ελλιπείς πινακίδες (χωρίς να αναγράφει ποιότητα, προέλευση) για καρπούζια και ρόδια.