Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 6 Προστατευμένων Διαμερισμάτων αποφάσισε η Κατερίνα Παπακώστα.

Και τα 6 διαμερίσματα φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές που χρήζουν περιορισμένης εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Πρόκειται για 4 Προστατευμένα Διαμερίσματα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας που εδράζουν στην Καλλιθέα και στην Άμφισσα, και 2 Προστατευμένα Διαμερίσματα της ΜΚΟ "Ηπιόνη" στα Μελίσσια.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Υγείας, στόχος των Προστατευμένων Διαμερισμάτων είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας στα άτομα που διαμένουν, με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, και τελικό προορισμό την πλήρη αυτόνομη διαβίωσή τους.