ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δημοτικών αστυνομικών

Δημοσίευση 11 Δεκεμβρίου 2014, 15:50 / Ανανεώθηκε 11 Δεκεμβρίου 2014, 15:50
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δημοτικών αστυνομικών
Facebook Twitter Whatsapp

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διάθεσης και διαθεσιμότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας (Ανακοίνωση 15/2014), κατάρτισε το ΑΣΕΠ, το οποίο επισημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, ορίζεται από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2014.

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διάθεσης και διαθεσιμότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας (Ανακοίνωση 15/2014), κατάρτισε το ΑΣΕΠ, το οποίο επισημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, ορίζεται από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ κατήρτισε τους:

α) προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) προσωρινούς πίνακες διάθεσης,

γ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και

δ) πίνακα απορριπτέων λόγω διάθεσης στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης Κινητικότητας 5/2013.

Η καταχώρηση των υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τονίζεται ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.