Αργή είναι η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, εξαιτίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, που έχει προκαλέσει η βροχή.

Παράλληλα, παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στην οποία χρειάζονται 22 λεπτά για να τη διανύσει κάποιο όχημα.