Κατά μία ώρα λιγότερο θα εργάζεται ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων των ΟΤΑ κα ΝΠΔΔ, χωρίς μάλιστα να υπάρξει περικοπή αποδοχών, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο του ΙΚΑ που βγήκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10-2014), οι υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία, θα εργάζονται μια ώρα λιγότερο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο: 

  • Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου.
  • Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου των Ν.