Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων.

Η αντικατάσταση των αδειών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλους τους κατόχους αδειών μοτοποδηλάτων μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2015.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες είναι τα εξής:

  • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
TAGS