Εξηντατρία κιλά τσιπούρες και επτά κιλά μπακαλιάροι κατασχέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Πατρών μετά απο έλεγχο που διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν τέσσερις αλιευτικές παραβάσεις για ελλιπή αναγραφή στοιχείων σε παραστατικά εμπορίας και δύο αλιευτικές παραβάσεις για εμπορία θαλασσίων οργανισμών υπολειπομένων διαστάσεων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, πρόκειται να διαθέσει τα αλιεύματα σε ευαγή ιδρύματα.