Παράταση για έναν χρόνο πήραν οι πίνακες κατάταξης του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε την 23η/1/2009 για 200 κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ και ΔΕ.

Η παράταση ήρθε έπειτα από την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, που επισυνάφθηκε στο νομοσχέδιο για τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

Η εν λόγω παράταση, είναι η δεύτερη στη σειρά που δίνεται και αφορά μονάχα την αντικατάσταση ή αναπλήρωση διοριστέων, που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, ή έχουν κώλυμα διορισμού.