Αίτηση διάλυσης της σύμβασης για το Μετρό Θεσσαλονίκης αποφάσισε να υποβάλει η ανάδοχος κοινοπραξία.

Η κοινοπραξία (ΑΕΓΕΚ- Impregilo- Ansaldo- Ansaldobreda- Seli), προχώρησε σε αυτή την απόφαση έπειτα και από την έκδοση της σχετικής απόφασης του αρμόδιου Διαιτητικού Δικαστηρίου για το θέμα της οριακής προθεσμίας του έργου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία δεκαπενθημέρου, «με γνώμονα όπως πάντα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος».