Εκπαιδευτικές εξορμήσεις και γεωδιαδρομές στη Δυτική Μακεδονία για επιστήμονες και απλούς επισκέπτες προετοιμάζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Παράλληλα σχεδιάζεται η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδας και γεωτουριστικής έκθεσης στο Χρώμιο Κοζάνης, που οφείλει το όνομά του στα μεταλλεύματα χρωμίτη και ανήκει σε έναν τόπο με σπάνια γεωλογικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στην ευρύτερη περιοχή του Βούρινου συγκρούστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια οι γεωτεκτονικές πλάκες της Ευρώπης και της Αφρικής.

    Όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν στη συνάντηση του δημάρχου Κοζάνης, Λάζαρου Μαλούτα με τον διευθυντή του ΙΓΜΕ, Αλκιβιάδη Στάμο, και τη γεωλόγο Άννα Ράσσιου, στην έδρα του Ινστιτούτου, στην Αθήνα. Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάπτυξη του γεωτουρισμού στην περιοχή, που, όπως τονίστηκε, μπορεί να προσελκύσει διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον και να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών.

    Εξάλλου ο δήμαρχος Κοζάνης γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία και με άλλους Δήμους, θα ξεκινήσει μία προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου.