Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (αρ. πρωτ. 506/20-4-2011), η υπ. αρ. 204/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων η οποία αφορά τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων σε μία νέα, με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ)».
Αυτό που απομένει τώρα είναι η δημοσίευση της απόφασης σύστασης της νέας Κοινωφελούς στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», η οποία και αναμένεται να λάβει χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χανίων θα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Αγγελάκη Ναυσικάκαι Αντιπρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βλαζάκη, η δε θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ορίστηκε μέχρι την 31-12-2012.

Πηγή: Cretalive