Συνεδριάζει αύριο στη Ζάκυνθο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιόνιων νήσων με 14 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξή του. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η έγκριση της μελέτης του Δήμου Ζακυνθίων για την δημιουργία χώρου υγειονομική ταφής στη θέση Λίβα του όρους Βραχιώνα.

    Για το θέμα αυτό έχουν διατυπωθεί αντιρρήσει από πολλά μέλη της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπεριφερειαρχης Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσία για το θέμα είναι θετική.

    Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί να πραγματοποιούνται εκ περιτροπής σε όλα τα νησιά του Ιονίου.