Συνεδριάζει τη Δευτέρα το απόγευμα στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι τα εξής:

 • Συζήτηση αίτησης του Συλλόγου Οικιστών Νομού Ηρακλείου.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΧΤΕΝΙΣΤΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΜΕΝΟΥΣ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΙΒΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΙΑΝΗΣ».
 • Τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αναλήψεως και     Δικτύου Πεζοδρόμων».
 • Τροποποίηση της αρ. 210/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αιρετού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΜΙS372889 στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Τροποποίηση της αρ. 417/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό αιρετού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής της πράξης «Δράσεις Προβολής & Δικτύωσης ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό MIS 441271 στο Ε.Π. «Κρήτη &Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση οδών Σταδίου Ηρακλείτου Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ 17  Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού  Δήμου  Ηρακλείου».
 • Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου».
 • Διοργάνωση της εκδήλωσης TEDX Heraklion 2015 «Beyond the Walls».
 • Θεσμοθέτηση συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου με ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ με τίτλο «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ » και έγκριση σχεδίου συνεργασίας.
 • Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου στην Γνωμοδοτική  Επιτροπή του Ν.2881/2001 άρθρου 9.
 • Σύσταση Ομάδας Έργου για την  «Γαλάζια Ανάπτυξη».
 • Ακύρωση απόφασης Δ.Σ. 851/01/12/2014 και υποβολή πρότασης από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΣΠ.Ο.Κ. (Σπηλαιολογικός Όμιλος Ηρακλείου ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 42, με τίτλο «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π.Ψ.Σ. Σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης » για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας.
 • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των Δομών του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Έγκριση ετήσιων τακτικών Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ , Π.Δ. 28/80. 
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου.
 • Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Διαφημιστικής Προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2015.
 • Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της δωρεάς Μιράντας Καραντζούλη -Βαρσαμή στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.
 • Έκδοση απόφασης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων επιβολής προστίμων καθαριότητας σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Απόφαση για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της Τοπικής Κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων.
 • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου Βενεράτου στο  «ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ».
 • Δωρεάν παραχώρηση σχολικών χώρων,  του κτιρίου του Γυμνασίου Προφήτη Ηλία, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού -Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (  ΚΔΑΠ ) και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
 • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος Σκαλανίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σκαλανίου.
 • Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Καραντινού Γεωργίου στην Αθήνα.
 • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη συντήρησης – Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής μελετών έργων υπηρεσιών και προμηθειών (απόφαση 755/2014 Οικονομικής Επιτροπής).
 • Απόφαση 304/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Υ.Α.Η  με θέμα «ΑΡΔΕΥΣΗ»
 • Παράταση μίσθωσης χωματερής στους Πέρα Γαλήνους.
 • Επικαιροποίηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου.
 • Λήψη απόφασης για άδεια Παράστασης (Ν. 4229 ΦΕΚ 8 Α/2014).
 • Τροποποίηση της 493/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέρος που αφορά την τιμή ανά τ.μ. για χρήση κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται πλησίον σε Ενετικά Τείχη.
 • Ακύρωση της με αριθμό 217/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
 • Εκμίσθωση καταστήματος Η-8 στην Νέα Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου.
 • Καθορισμός τιμής μονάδος ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Δαβέλη Στεφάνου του Ιωάννη  κ.α. στο Ο.Τ. Γ 1605, περιοχής «Άγιος Ιωάννης -Μεσαμπελιές -Φορτέτσα». (απόφαση 49/2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).