Αυξάνονται τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης βοήθειας, τις ημέρες του Πάσχα στο οδικό δίκτυο, συνεπεία ατυχημάτων ή βλαβών όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η INTERAMERICAN. Η εταιρεία σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, προκύπτει μια αύξηση κατά το χρονικό διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά της τάξεως του 25% στην Οδική Βοήθεια και του 20% στην Προσωπική (Άμεση Ιατρική) Βοήθεια και γι' αυτό τον λόγο έλαβε αυτές τις ημέρες μέτρα αυξημένης ετοιμότητας του στόλου οχημάτων και του εξειδικευμένου προσωπικού της και στους δύο τομείς.

 Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει συνολικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 34.997 περιστατικά με Οδική Βοήθεια, παρέχοντας υπηρεσίες επιτόπου επισκευής, ρυμούλκησης και επαναπατρισμού οχήματος. Περίπου το 1/3 των συμβάντων αφορούσαν σε τροχαία ατυχήματα. Ο Τομέας Προσωπικής Βοήθειας εξυπηρέτησε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 7.311 περιστατικά, εκ των οποίων τα 18 αφορούσαν σε διακομιδή από αέρος και τα 887 με ασθενοφόρο όχημα.